Statistics for Zanzibar Research Repository Portal - ZARIP

Total visits

views
Dhima za Taharuki katika Riwaya za Kiswahili: Kisima cha Giningi ma Mzimu wa Watu wa Kale 376
Zanzibar Development Vision 2050 152
Changamoto Zinazowakabili Walimu katika Ufundishaji wa Kiswahili kama Lugha ya Kigeni katika Stadi ya Kusoma 147
Aina za Usambamba na Dhima zake katika Riwaya Teule za Kiswahili 120
Ushikamano wa Sentesi katika Riwaya za Kiswahili: Ulinganishi wa Nyota Rehema na Utengano 36
Tathmini ya Utoaji wa Maelezo ya Utamaduni katika Kufundisha Kiswahili kama Lugha ya Kigeni 34
Changamoto za Ufundishaji na Ujifunzaji wa Kiswahili kama Lugha ya Kigeni katika Darasa Mseto la Wingilugha 32
Ulinganishi wa Njeo na Hali kaika Lahaje za Kipemba, Kitumbatu na Kimakunduchi 31
Tathmini ya Ziada za Kimasoma katika Ufundishaji wa Kiswahili kama Lugha ya Kigeni: Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar 26
Assessing Strategies of Reducing School Dropout in Zanzibar 25